Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

Actualiteiten

Grote schoonmaakbeurt Klompven

Het verenigingsbestuur is al jaren met het gemeentebestuur van Oisterwijk in overleg om hen te overtuigen van het nut en noodzaak om groot onderhoud aan het Klompven en Eikenven te plegen. Met name de financiën in relatie tot de prioriteitstelling vormden het struikelblok, maar uiteindelijk heeft het gemeentebestuur de financiële middelen in de begroting 2016 beschikbaar gesteld. Op 22 februari 2017 zijn de werkzaamheden gestart om het Klompven een stevige professionele schoonmaakbeurt te geven. De weelderig groeiende waterbeplanting wordt verwijderd en de onderwaterbodem wordt uitgebaggerd en schoongemaakt tot ca. 120 cm diepte. Met de gemeente vindt nog aanvullend overleg plaats om de beschoeiing en de visplaatsen te herstellen.
De werkzaamheden moeten voor half maart a.s. afgerond zijn (gesloten seizoen Flora- en Faunawet). Verlopen de werkzaamheden voorspoedig dan wordt in dezelfde werkgang het Eikenven op dezelfde manier uitgediept en schoongemaakt. Als dit niet lukt dan komt dit najaar het Eikenven aan de beurt.Onderstaand impressiefoto's van de werkzaamheden.

   terug vorige pagina