Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

ATTENTIE: in verband met de gebeurtenissen rondom het coronavirus wordt de geplande ALGEMENE LEDENVERGADERING in het wijkcentrum De Waterhoef op donderdag 16 april 2020 tot nadere berichtgeving geannuleerd. Zie ook rubriek "actualiteiten".

Wedstrijdkalender 2020

Voor het hengelseizoen 2020 staan de volgende verenigingsconcoursen voor senioren gepland:

Senioren Naam Concours
Uitslag

Visser v/h Jaar
07-06-2020 1e GS-concours (*)    
21-06-2020 2e GS-concours (*)    
24-06-2020
1e zomeravond (*)    
28-06-2020

3e GS-concours (*) 
01-07-2020 2e zomeravond (*)    
08-07-2020 3e zomeravond (*)    
12-07-2020 Koningsvissen (*)
 
26-07-2020 50+-concours  
02-08-2020 Vakantiewedstrijd

 
16-08-2020 Vakantiewedstrijd  
30-08-2020 Vreemde maat (*/individueel)

 

 

06-09-2020 Facultatief: na overleg met Tilburg jaarlijkse uitwisseling 
Tilburg-Oisterwijk
   
20-09-2020 Koppelconcours  
04-10-2020 Snertconcours (*)    
 60plus  Datum Uitslag 
  05-06-2020  klik hier
  12-06-2020  
  19-06-2020  
  26-06-2020  
  03-07-2020  
  10-07-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Deze concoursen tellen mee voor het klassement "Visser van het Jaar".
De prijsuitreikingen van de onderlinge concoursen, het Koningsvissen en de 60plus-competitie vinden na afloop van de wedstrijden plaats. Voor de overige concoursen worden de prijzen uitgereikt op de prijsuitreikingsavond op vrijdag 9 oktober 2020 onder het voorbehoud dat de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dit toelaten.

Opmerking: de concourscommissie behoudt zich het recht voor om van tijden, locatie en zonodig van data af te wijken als zich omstandigheden voordoen, die daarvoor aanleiding geven.


terug vorige pagina