Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

Actualiteiten

Jos Kosters prolongeert de titels koning en kampioen 2022

Op 17 juli 2022 vond het traditionele Koningsvissen (met Oisterwijkse kermis) aan het Kolkven plaats. Jos Kosters prolongeerde de titels koning (meeste gevangen stuks) en kampioen (winnaar dubbel klassement) 2022, die hij ook in 2021 op zijn naam kreeg. Jos gefeliciteerd.
Op plaats 2 Jos Mommers en op nr. 3 Peter Hamers, die voor de prijsuitreiking verhinderd was 

Klik hier voor de volledige uitslag van de wedstrijd. 

 

JosKosterskoningkampioen                      josmommersop2

Ad van de Bruggen wint het jubileumconcours

De Sportvissers vieren dit jaar het 90-jarig bestaan van de vereniging. Op 10 juli 2022 vond een jubileumconcours plaats. Winnaar van het concours werd Ad v.d. Bruggen. Op plaats 2 Remco Mols en op plaats 3 Bert Meurs. Voor de volledige uitslag van dit concours klik hier.

advdbruggen winnaar                         jubileumconcours winnaars

Jeugdkoning van de Sportvissers

Ondanks enkele verwoede pogingen van de concourscommissie lukte het de laatste jaren maar niet om een jeugdconcours te organiseren door onvoldoende belangstelling bij de jeugdleden. Dit jaar wilde de concourscommissie het nog een keer proberen mede ingegeven door het sterk gestegen aantal jeugdleden. Voor de coronapandemie toesloeg telde onze vereniging een 40-tal jeugdleden. Dit jaar staat de teller al op 62.
Wederom werden alle jeugdige vissertjes persoonlijk uitgenodigd om in te schrijven. Als ondergrens werd gesteld dat er minimaal 7 inschrijvingen moesten zijn om de wedstrijd door te laten gaan.
Bij het sluiten van de inschrijfdatum hadden zich 8 jeugdvissers ingeschreven waarvan er een op het laatste moment wegens omstandigheden moest afzeggen.
Met de resterende 7 begonnen we op zaterdag 25 juni eerst met het maken van voer en het knopen van een vistuigje. Nadat de chips en cola was genuttigd werden de plaatsnummers getrokken en begon om half drie de wedstrijd die tot ongeveer vier uur duurde. Na afloop werd vastgesteld dat alle deelnemers een of meerdere vissen hadden gevangen. Dit kan een prestatie van formaat genoemd worden.
De concourscommissie had voor het nodige eremetaal gezorgd en ook de traditionele wisselbeker, die inmiddels 37 jaar oud is, ontbrak niet.
Nadat de uitslag was berekend kon de prijsuitreiking beginnen en werd als eerste Pim Nout naar voren geroepen. Pim mag zich het lopende jaar jeugdkoning van de Sportvissers noemen. Als tweede eindigde Leo Engelen met zilver. Het brons was voor Dielan Boer.
Vierde: Rens Massuger
Vijfde:Tijmen de Gier
Zesde: Sepp Riga
Zevende: Vince Groenland

De concourscommissie kijkt terug op een zeer geslaagde middag die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is en met de hoop dat er dan nog meer deelnemers zijn.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Jasper Toemen van Toemen Modelbouw, die de prijzentafel voor de jeugdvissers fors sponsorde.