Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

ATTENTIE: in verband met de gebeurtenissen rondom het coronavirus wordt de geplande ALGEMENE LEDENVERGADERING in het wijkcentrum De Waterhoef op donderdag 16 april 2020 tot nadere berichtgeving geannuleerd. Zie ook rubriek "actualiteiten".

Koninklijke erkenning

Koninklijke goedkeuring 29 mei 1951, No. 48

In de ledenvergadering van 25 november 1950 werd het verenigingsbestuur gemachtigd om de koninklijke goedkeuring van de statuten aan te vragen waardoor de vereniging als rechtspersoon erkend zou worden. Na betaling van een zgn. zegelrecht (oud soort leges) van honderd gulden aan het Ministerie van Justitie werd het verzoek in behandeling genomen. Met een begeleidende brief van 31 mei werd het Koninklijk Besluit van 29 mei 1951, No. 48 tot goedkeuring van de overgelegde statuten en de erkenning van de vereniging toegezonden.

Kon_erkenning KB_1951_aagepast