Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

ATTENTIE: de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 vindt plaats op vrijdag 16 oktober 2020 om 20.00 uur in het wijkcentrum De Waterhoef. Nadrukkelijk wordt hierbij het voorbehoud gemaakt dat er geen aanvullende beperkende overheidsmaatregelen getroffen worden voor de bestrijding van COVID 19.

Koninklijke erkenning

Koninklijke goedkeuring 29 mei 1951, No. 48

In de ledenvergadering van 25 november 1950 werd het verenigingsbestuur gemachtigd om de koninklijke goedkeuring van de statuten aan te vragen waardoor de vereniging als rechtspersoon erkend zou worden. Na betaling van een zgn. zegelrecht (oud soort leges) van honderd gulden aan het Ministerie van Justitie werd het verzoek in behandeling genomen. Met een begeleidende brief van 31 mei werd het Koninklijk Besluit van 29 mei 1951, No. 48 tot goedkeuring van de overgelegde statuten en de erkenning van de vereniging toegezonden.

Kon_erkenning KB_1951_aagepast