Wedstrijdreglement van O.H.V. De Sportvissers

 

1.     Deelnemer/plaats/plaatsnummer

 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van de OHV De Sportvissers die zich vooraf op de aangegeven wijze hebben ingeschreven.
 • Het plaatsnummer wordt bepaald door loting.
 • De loting begint 75 tot 90 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
 • De deelnemer is verplicht
  *op de door loting aangewezen plaats te vissen. In overleg met de wedstrijdleiding kan hiervan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken. De organisatie bepaalt of zich een bijzondere omstandigheid voordoet;
  *de wedstrijdplaats schoon en vrij van afval te houden en achter te laten.

2.     Begin/einde wedstrijd

 • Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven met een hoorn-/fluitsignaal. De wedstrijdduur is 3 1/2 uur, tenzij anders bekend gemaakt.
 • Na het eindsignaal stopt de deelnemer direct met vissen en wordt de hengel met lijn en (beaasde) haak uit het water gehaald.
 • Bij (dreigend) onweer kan voor de veiligheid van de deelnemers en ter beoordeling van de wedstrijdleiding een wedstrijd worden gestaakt. Indien er na een half uur na het staken geen weersverbetering optreedt wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd -op het moment van staken- voor tenminste de helft is verstreken en het onweer het tellen/wegen toelaat, wordt er een officiële wedstrijduitslag vastgesteld. Indien de wedstrijd nog niet voor de helft is verstreken bepaalt de wedstrijdleiding of en zo ja, wanneer een vervangende wedstrijd wordt gehouden.

3.     Aassoorten/voer/voeren

 • Het gebruik van gekleurde maden, vers de vase en met schadelijke kleurstoffen geprepareerd voer is niet toegestaan.
 • Direct na het beginsignaal mag éénmaal zwaar met mate gevoerd worden en houdt de deelnemer met de hoeveelheid rekening met de draagkracht van het viswater waarin gevist wordt. Tijdens de wedstrijd is "licht" bijvoeren toegestaan met wat in één hand in één beweging opgenomen kan worden. Bijvoeren van toegestane aassoorten en voer door middel van een werppijp en/of cuppen is toegestaan.
 • Het in bezit hebben en/of gebruiken van een katapult is voor eigen risico.

4.     Hengel

 • Tenzij anders vermeld, mag door de deelnemer uitsluitend worden gevist met één hengel, zonder molen of reel. Voor de hengel geldt een maximale lengte van 11,5 meter, die voorzien mag zijn van één lijn en één enkeltandige haak.
 • De vislijn dient zodanig verzwaard te zijn dat het aas niet op het water blijft drijven en dat de dobber de volledige loodverzwaring kan dragen.
 • Het klaarzetten van meer dan 1 topset voorzien van een haak is voor eigen risico.
 • De deelnemer dient de hengel zo te gebruiken en de materiaalopstelling zo te plaatsen dat men een andere deelnemer niet hindert.

5.     Wedstrijdresultaat

 • Er wordt gevist in sectoren. Het aantal sectoren voor een wedstrijd wordt bepaald door de wedstrijdleiding en is onder meer afhankelijk van het aantal deelnemers en het wedstrijdwater. Bij de plaatsloting wordt dit bekend gemaakt.
 • Bij meerdaagse wedstrijden kan een deelnemer maar één keer een kop- of staartplek loten.
 • Tenzij anders vermeld, wordt gevist op klassementspunten in een dubbel systeem waarbij klassementspunten worden toegekend voor het aantal gevangen levende stuks en het gewicht van de vangst. Dit klassement wordt per sector opgemaakt en levert voor iedere sector een vakwinnaar op, een nr. 2 een nr. 3 enz.. Bij de klassering gaan visvangers voor op degene(n), die geen vangst aanbieden. Degene met het geringste aantal klassementspunten van de vakwinnaars is winnaar van de wedstrijd. Bij een gelijk aantal klassementspunten gaat het aantal gevangen stuks voor. Is het aantal gevangen stuks gelijk, dan gaat het hoogste vangstgewicht voor. Is ook het vangstgewicht gelijk dan wordt de plaatsvolgorde door de wedstrijdleiding geloot. Bij meerdaagse wedstrijden worden de dagklassementen bij elkaar opgeteld van de meetellende wedstrijden**.
 • Deelnemers die in de dagwedstrijd geen visvangst aanbieden krijgen een puntenaantal dat gelijk is aan het feitelijk aantal deelnemers aan de wedstrijd. Deelnemers die zich afgemeld hebben of anderszins niet aanwezig zijn krijgen een puntenaantal dat gelijk is aan het aantal inschrijvingen voor de wedstrijd.
 • Snoek, snoekbaars en paling (aal) tellen niet mee voor de resultaatsberekening en moeten direct na de vangst in hetzelfde water worden teruggezet.
 • De vóór het eindsignaal gehaakte vis mag tijdens en na het eindsignaal worden geland en telt mee voor de klassementsberekening.
 • De gevangen vis moet respectvol behandeld worden en in een deugdelijk leefnet bewaard worden. Het net moet in het water blijven tot de weegploeg is gearriveerd. Als naar het oordeel van de wedstrijdleiding teveel dode vis en/of beschadigde vis door onoordeelkundig handelen wordt aangeboden, kan een sanctie worden opgelegd.

6.     Klassement Visser van het Jaar

 • Ieder seizoen wordt door de concourscommissie een aantal wedstrijden aangewezen waarvan de puntenklassering in het dagklassement meetelt voor het klassement Visser van het Jaar.
 • Voor het wedstrijdseizoen 2024 zijn 9 wedstrijden aangewezen. De resultaten van de 6 best geviste wedstrijden tellen mee voor dit klassement.
 • In afwijking van de berekening onder 5. krijgen deelnemers die zich afgemeld hebben of anderszins niet aanwezig zijn voor dit klassement 100 punten voor de betreffende dagwedstrijd toegekend.
 • Degene met het geringste aantal klassementspunten over 6 wedstrijden is winnaar van het klassement Visser van het Jaar. Bij een gelijk aantal klassementspunten wordt winnaar degene met het meeste aantal gevangen stuks in de voor hem 6 tellende wedstrijden. Is het aantal gevangen stuks gelijk dan gaat het hoogste vangstgewicht voor.

7.     Algemeen

 • De concourscommissie (wedstrijdleiding) behoudt zich het recht voor om van tijden, locatie en zonodig van data af te wijken als zich omstandigheden voordoen, die daarvoor aanleiding geven.
 • Bij twijfel en in gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 • De concourscommissie en/of bestuur van OHV De Sportvissers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden en/of veroorzaakte schade voor, tijdens en na de wedstrijden.
 • Overtreding van de bepalingen in de reglement kan uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben.

**Om interpretatieverschillen uit te sluiten wat bedoeld wordt met "dagklassement" is als bijlage een rekenvoorbeeld van een enkeldaagse en een meerdaagse wedstrijd toegevoegd klik hier.
 

Buienradar

Visweer vandaag?

current
feels like
min
max
pressure
humidity
visibility
wind