Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

Actualiteiten

Algemene Ledenvergadering 9-3-2017

Op donderdag 9 maart 2017 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het wijkcentrum De Waterhoef. De vergadering werd druk bezocht en vond in een goede sfeer plaats.

De onderstaande agenda werd afgewerkt zonder afwijkingen van de voorstellen van het bestuur:

 1. ingekomen stukken en mededelingen
 2. vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2016   (klik hier)
 3. vaststelling contributie, inschrijfgeld en kosten weekkaarten
  (er zijn geen verhogingen voorgesteld)
 4. vaststelling speciale bepalingen
  (voorgeschreven agendapunt maar geen voorstellen tot vaststelling speciale bepalingen)
 5. financieel verslag en verslag kascontrolecommissie
  resultatenrekening 2016             (klik hier)
  balans 31-12-2016                     (klik hier)
  De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden
 6. verkiezing kascontrolecommissie
  3 leden vormen de nieuwe commissie
 7. begroting 2018                          (klik hier)
 8. jaarverslag bestuur 2016            (klik hier)
 9. verslag concourscommissie 2016 (klik hier)
 10. mededelingen concourscommissie
 11. bestuursverkiezing
  Guus van de Dries werd als zittend bestuurslid voor een volgende bestuursperiode herbenoemd
  Remco Mols (rechts op foto) werd als nieuw bestuurslid met algemene instemming benoemdmini remco bestuurslid

terug vorige pagina