Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

Prijsuitreikingsavond 19 november 2021 wordt door coronamaatregelen geannuleerd, zie rubriek actualiteiten

Actualiteiten

Eikenven op de schop

Voor het eerst in 2011 werd er door leden geklaagd over de begroeiing in het Eikenven. Het zou bijna onmogelijk zijn om er nog te vissen. In eerste instantie dacht het bestuur dat het allemaal mee zou vallen. Toen echter de winter van 2011-2012 voorbij was en het voorjaar aanbrak, bleek dat het allemaal veel erger was dan we hadden voorzien.

Inspectie leerde dat we hadden te maken met hoornblad dat in hoog tempo het hele ven overwoekerde. Er werd contact opgenomen met de gemeente en het waterschap. In de verschillende gesprekken die volgden werd besloten om het ven met de kraan schoon te maken. En zo gebeurde ook. Half maart 2013 werd door het waterschap in opdracht van de gemeente het ven onder handen genomen (zie ander bericht hierover onder "actualiteiten"). Met het bestuur van De Sportvissers werd de afspraak gemaakt dat de vereniging de visplaatsen, daar waar nodig, zou herstellen. 
Ook dit is inmiddels uitgevoerd. Jan van de Berk, Guus van den Dries, Albert Kosters, Ben Joosen, Bert Meurs en Ad Raaijmakers hebben de nodige zweetdruppels achtergelaten tijdens het ophalen en herstellen van de visplaatsen. Het resultaat mag er zijn. De seniorleden kunnen het komend seizoen weer comfortabel aan het Eikenven vissen. Uiteraad was ons aller Frans Kosters ook van de partij. Niet om te werken maar wel om te controleren of alles naar wens verliep en goed uitgevoerd werd.

Jos Schilders,
voorzitter

Terug