Historisch moment op 17 maart 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2023 brak een historisch moment aan bij de behandeling van agendapunt 10 "Bestuursverkiezingen". Remco Mols (verenigingssecretaris) en Guus van den Dries (penningmeester) waren statutair aftredend en hadden te kennen gegeven voor een volgende periode niet meer herkiesbaar te zijn. In het 91-jarig bestaan van "De Sportvissers" als vereniging was het nog niet eerder voorgekomen dat een vrouw deel uitmaakte van het bestuur. Sterker nog: op de bestuursvoordracht stonden 2 dames voor de functies secretaris en penningmeester en hadden zich voor aanvang van de vergadering geen tegenkandidaten gemeld. Op gepaste wijze schonk de voorzitter aandacht aan de scheidende bestuursleden Remco (secretaris) en Guus (penningmeester). Vervolgens werden de dames Lisette Beekmans (secretaris) en Angelique Slegers (penningmeester) met applaus in de functie benoemd en namens zij plaats achter de bestuurstafel. Aan de gezichtsuitdrukking van de voorzitter is af te lezen dat hij content is met zijn 2 nieuwe dagelijkse bestuursleden.

Afscheid Remco   afscheid Remco          afscheid Guus   afscheid Guus         

 

Lisette Beekmans welkom Lisette            Angelique Slegers   welkom Angelique                  
Buienradar

Visweer vandaag?

current
feels like
min
max
pressure
humidity
visibility
wind