Vaandel

Vaandel_SportvissersIn het oud-archief staat in de notulen van de jaarvergadering van 30 mei 1953 dat met de leden een bespreking heeft plaatsgevonden over de aankoop van een vaandel. Door het bestuur was reeds contact gezocht met een firma uit Breda, die al een ontwerp voor het vaandel gemaakt heeft. Dit ontwerp wordt aan de leden getoond. Na enige discussie wordt besloten tot aankoop van dit vaandel. Hiermede is ook het zogenaamde "Vaandelfonds" van de baan, maar de voorzitter stelt gelijktijdig voor om in plaats van het vaandelfonds een jubileumfonds op te richten om in de toekomst het 25-jarig bestaan op waardige wijze te kunnen vieren.
In de ledenvergadering van 3 oktober 1953 wordt het vaandel officieel aan de leden gepresenteerd. Het bestuur werd gemandateerd om een vaandeldrager aan te wijzen.

Het vaandel is vervaardigd nadat De Sportvissers de Koninklijke Erkenning (zie betreffende navigatieknop) had verkregen. Het vaandel had in die tijdgeest een belangrijke vertegenwoordigende functie en werd met trots bij officiële gelegenheden meegevoerd.

 

 

Buienradar

Visweer vandaag?

current
feels like
min
max
pressure
humidity
visibility
wind